Adobe Analytics + Google Tag Manager

Publikováno dne:

Možná to zní jako šílená či přinejmenším podivná kombinace. Jenže šílené a podivné věci jsou taková moje malá libůstka. Proto v následujícím návodu čekejte opravdu bláznivé věci. Jak jsem k tomuto řešení došel Na úvod je třeba projít určitý myšlenkový pochod, který mě vedl k tomu u jednoho z našich klientů nasadit právě tuto kombinaci nástrojů. Proč   …Pokračování


Jednoduché Visitor API

Publikováno dne:

Poměrně často řešíme situaci, kdy jeden projekt přesahuje více než jednu doménu. V momentě, kdy máme na výběr, je z hlediska vyhodnocování jednodušší, pokud projekt udržíme na subdoménách jediné domény druhého řádu. Díky možnosti nastavit First-Party Cookie s ID návštěvníka pro celou doménu tak lze sledovat jeho pohyb na všech měřených webech. Jako bonus ušetříme   …Pokračování


Měření kliknutí na aktivní odkaz

Publikováno dne:

Existuje několik odůvodněných případů, kdy je vhodné měřit událost kliknutí na odkaz, který načítá novou stránku: když odkaz vede na stránku, kterou nemáme pod kontrolou (a nemůžeme tedy provést měření tam); když odkaz vede na soubor (zde není kam umístit měřicí kód); když nás zajímá samotná akce kliknutí a ne tolik už její výsledek. Obdobně   …Pokračování


Historie (základního) měřicího skriptu Google Analytics

Publikováno dne:

Prehistory <script src=“/urchin.js“ type=“text/javascript“></script> <script type=“text/javascript“>   urchinTracker(); </script> Stone Age (2007) <script src=“http://www.google-analytics.com/urchin.js“ type=“text/javascript“></script> <script type=“text/javascript“>   _uacct = ‚XXXXXXX-Y‘;   urchinTracker(); </script> Bronze Age (2008) <script type=“text/javascript“> var gaJshost = ((„https:“ == document.location.protocol) ? „https://ssl.“ : „http://www.“); document.write(unescape(„%3C script src='“ + gaJsHost + „google-analytics.com/ga.js‘ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E“)); </script> <script type=“text/javascript“>   var pageTracker = _gat._getTracker(„UA-XXXXXXX-Y“);   …Pokračování